پاسخ به: ضرب المثل هر گردی گردو نیست

#2357

معادل ضرب المثل فارسی « هر گردی گردو نیست » یا مشابه آن « هر چیزی که می درخشد طلا نیست » :

All that glitters is not gold

هر گردی گردو نیست، هر چیزی که می درخشد طلا نیست ( هر آنچه که بدرخشد، طلا نیست)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: هر چیزی که برق می زند، طلا نیست.

مفهوم ضرب المثل: شاید ظاهر بسیار از چیزها و امور مشابه و شبیه هم باشند اما در فطرت و ذات همیشه یکسان نیستند و این ضرب المثل برای کنایه از شباهت ظاهری و داشتن تفاوت باطنی زیاد است.