پاسخ به: معنی اصطلاح Good on you

#2363

معنی اصطلاح good on you به فارسی:

Good on you = Good for you

خوش به حال تو، خوش به حال شما، خوش به حالت (آفرین به تو)