پاسخ به: معنی seek در جمله

#2370

فعل seek به معنای به دنبال چیزی گشتن با به دنبال چیزی رفتن یا جویای چیزی شدن است. پس ترجمه و معنی جمله مذکور:

Seek immediate medical attention if you have serious symptoms.

اگر علائم شدیدی (جدی) داری، فوراً به دنبال مراقبت های پزشکی بگرد. (به این معنا که به بیمارستان یا مطب دکتر مراجعه کن)