پاسخ به: معنی جمله Wanna get outta here

#2399

معنی جمله Wanna get outta here که کاملاً به صورت محاوره ای و مکالمه عامیانه بیان شده است، در ادامه توضیح داده می شود. در ابتدا ببینیم این جمله خلاصه شده چه جمله ای در زبان انگلیسی است:

Wanna get outta here? = Want to (wanna) get out of(outta) here?

این جمله اگر به صورت کامل تر و کتابی یا رسمی بیان شود به شکل زیر خواهد بود:

Do you want to get out of here?

پس معنی این جمله در فارسی:

میخوای از اینجا بری بیرون؟ (می خواهی از اینجا بیرون بروی؟)