پاسخ به: معنی دوم cat در جمله محاوره ای

#2405

توجه داشته باشید در مکالمه عامیانه و محاوره ای زبان انگلیسی معنی دومی نیز برای کلمه cat وجود دارد و اصطلاحاً به مرد (یا آدم) نیز گفته می شود. پس معنی جمله شما به شکل زیر خواهد بود (اگر معنی گربه در دیالوگ فیلم شما مد نظر نباشد):

Just keep cool, this cat’ll come to us.

فقط خونسرد باشید، این مرد به سمت ما می آید. (خواهد آمد)