پاسخ به: معنی و معادل zero cost

#2407

معنی و معادل فارسی عبارت و اصطلاح zero-cost (zero coost) :

zero-cost (zero coost)

بدون هزینه، بدون خرج، بی هزینه، بدون بها (اصطلاحی در بازاریابی و فروش و مدیریت اجرایی)

مثال:

What is “zero cost option”?

«گزینه بدون هزینه» (بدون بها) چیست؟ (اصطلاحی در حسابداری و بازاریابی و …)