پاسخ به: MS مخفف چه کلمه ای است؟

#2438

کلمه اختصاری MS که برای بیماری ام اس به کار برده می شود مخفف عبارت زیر می باشد:

multiple sclerosis (MS)

مالتیپل اسکلروزیس یا ام اس (بیماری)