پاسخ به: انگلیسی کلمه تشخیص در بیماری

#2466

معادل و معنی کلمه « تشخیص (پزشکی) » و « تشخیص دادن (بیماری) » به انگلیسی همراه با تلفظ:

diagnosis /ˌdaɪəgˈnoʊsɪs/ (دایِگنُسیس)

تشخیص (بیماری و …)

diagnose /ˈdaɪəgˌnoʊs -or- ˈdaɪəgˌnoʊz/ (دایِگنُز)

تشخیص دادن (بیماری و …)

مثال:

The specialist diagnosed cancer.

دکتر متخصص سرطان را تشخیص داد.