پاسخ به: معنی فعل eat out به فارسی

#2471

معنی فعل ترکیبی (Phrasal verb) eat out به فارسی:

Eat out

بیرون غذا خوردن (در یک رستوران یا فست فود و یا …)

مثال:

When I lived in Italy, I used to eat out all the time.

وقتی در ایتالیا زندگی می کردم، عادت داشتم همیشه بیرون غذا بخورم.