پاسخ به: معادل دقیق نوش جان به انگلیسی

#2482

برای بیان معادل نوش جان به انگلیسی می توان از اصطلاحات و عبارت های زیر استفاده کرد:

Enjoy / Enjoy your meal (food)

نوش جان، از غذاتون لذت ببرید (اصطلاح پر کاربرد)

Bon appétit /ˌbōn ˌapəˈtē/ (بُن اَپه تی)

نوش جان (وام گرفته شده از یک اصطلاح فرانسوی که این اصطلاح نیز در انگلیسی پر کاربرد است معنی تحت اللفظی کلمه bon appétit به انگلیسی good appetite است اما در مفهوم مورد کاربرد روزمره مردم معادل مفهوم نوش جان است)

I hope you enjoy your meal (food) / Hope you enjoy your meal

امیدوارم از غذاتون لذت ببرید، نوش جان تون