پاسخ به: معنی کلمه upstram

#2510

معنی کلمه upstream همراه با تلفظ در زبان فارسی:

upstream /ˈʌpˌstrim/(آپ اِستریم)

بالادست، فرادست، بالای رودخانه، نزدیک به سرچشمه