پاسخ به: معنی not too shabby

#2545

کلمه و صفت shabby به معنای ژنده، کهنه و قدیمی و همچنین به درد نخور است. اما معنای اصطلاح not too shabby یا not too shabby در محاوره و مکالمه روزمره:

not so shabby / not too shabby

نه چندان بد، خوب

مثال:

It was a not so shabby week for the team, who had three wins.

یک هفته نه چندان بد برای تیمی بود که سه پیروزی داشت.