پاسخ به: A hundred dogs یا hundred dogs

#2595

با سلام خدمت شما آقا سینای گرامی،

در ابتدا باید گفت که هر دو جمله صحیح هستند. همانطور که در فارسی چه بگویید صد سگ و چه بگویید یکصد سگ، هر دو یک معنا را می دهند.

There was a little house with a hundred dogs/one hundred dogs.

در جمله فوق کمی رسمی تر و با تاکید بیشتر گفته می شود که یک صد سگ در آن خانه بوده اند. حتی one hundred تاکید بیشتری نسبت به a hundred دارد.

There was a little house with hundered dogs

در این جمله که در محاوره و مکالمه روزمره کاربرد بیشتری دارد همان معنی صد سگ بیان می شود.