پاسخ به: معنی Being در جمله تخصصی پزشکی

#2608

از آنجا که ویکی پدیا توسط افراد مختلفی در جهان قابل ویرایش هست، نمی توان به صورت قطعی به عنوان انگلیسی معیار قلمداد شود. پاراگراف مربوطه در ویکی پدیا، برگرفته از دو منبع هستند که یکی از آنها توسط ابراهیم عبدالصمد نوشته شده است. اما با این وجود به توضیحات زیر توجه فرمایید.

استفاده از being به معنای is در این حالت، چندان قالب قبول و محتمل نیست.

being می تواند معنای فعل کمکی نیز بگیرد. اما در این معنا بیشتر در زبان انگلیسی به عنوان یک حرف ربط برداشت می شود تا یک فعل کمکی. به عنوان حرف ربط می توان معنی « به دلیل » را برای این کلمه تعریف کرد.

مثال:

Little boys, being what they are, might decide to play on it.

در نهایت:

علت اینکه گفته شد بهتر است که از ترجمه این کلمه در متن بالا صرف نظر شود، معنای کلی پاراگراف است. در ابتدا گفته می شود یکی از شایع ترین … به همین دلیل متن داخل پرانتز برای احتمال دادن اینکه نه تنها یکی از شایع ترین است بلکه می تواند شایع ترین باشد، به متن اضافه شده است.