پاسخ به: تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود

#2613

ضرب المثلی که معادل ضرب المثل « تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود » به انگلیسی باشد:

It takes three generations to make a gentleman

تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود (تا گوساله گاو بشه دل صاحبش آب میشه)

تا گوساله گاو شود، دل مادرش آب شود (تا گوساله گاو بشه، دل مادرش آب میشه)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: سه نسل طول می کشد تا یک نسل ساخته شود.

مفهوم ضرب المثل: هیچ چیزی به راحتی به دست نمی آید و برای رسیدن به ثمره و نتیجه به وقت و تلاش زیادی نیاز است.