پاسخ به: لواشک به انگلیسی چی میشه

#2678

برای بیان لواشک به انگلیسی می توان از معادل دقیق زیر استفاده کرد:

fruit leather /fru:t leðər/ (فروت لِدِر)

لواشک، لواشک (میوه)، لواشک میوه ای