پاسخ به: معنی ضرب المثل Wishes won’t wash dishes

#2680

معنی و معادل فارسی ضرب المثل انگلیسی Wishes won’t wash dishes :

Wishes won’t wash dishes

با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود (با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: آرزوها (خواستن ها) ظرف ها را نمی شویَند.

مفهوم ضرب المثل: برای انجام کار، گفتن و صحبت کردن از آن کار کافی نیست و باعث انجام آن کار نمی شود و انجام هر کاری نیازمند اقدام و عمل است.