پاسخ به: ستاره دنباله دار به انگلیسی

#2688

ستاره دنباله دار به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

comet /ˈkɑmɪt/ (کامیت)

ستاره دنباله دار

مثال:

Halley’s Comet is going to come back in 2061.

ستاره دنباله دار هالی در سال 2061 میلادی باز خواهد گشت.