پاسخ به: تلفظ و معادل بیماری دیابت

#2690

بیماری دیابت به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

Diabetes

/ˌdaɪəˈbitiz / /ˌdaɪəˈbitɪs/ (دایابیتیس یا دایابیتیز)

دیابت، بیماری دیابت

مثال:

Diabetes is a disorder where the body does not produce insulin.

دیابت، اختلالی است که بدن انسولین تولید نمی کند.