پاسخ به: معنی و معادل that ship has sailed

#2705

معنی و معادل ضرب المثل that ship has sailed به فارسی:

That ship has sailed.

کار از کار گذشته، کار از کار گذشته است، دیگه خیلی دیر شده

در برخی موارد: اون ممه رو لولو برده