پاسخ به: معادل های رایج به جای عبارت goodbye

#2711

روش ها و عبارات مختلف برای گفتن Goodbye در زبان انگلیسی:

1.Bye

عبارتی کوتاه و ساده برای خداحافظی است که در بسیاری از مکالمات به ویژه مکالمات دوستانه به کار گرفته می شود.

2.Bye bye!

بیانی شیرین و صمیمانه برای خداحافظی است که به طور معمول در مکالمات با کودکان یا مکالمه میان دو فرد صمیمی به کار گرفته می شود. به کار گیری این عبارت در مکالمات اداری و تجاری به هیچ وجه توصیه نمی شود.

3.See you later/ See you soon

عبارتی مناسب برای خداحافظی که می توان آن را در مکالمات جمع همکاران یا مکالمه های دوستانه به کار گرفت.

4.I’ve got to get going/ I must be going

این شکل از خداحافظی عبارتی مناسب برای ترک گردهمایی های اجتماعی است. 

5.I’m off

این عبارت یک اصطلاح غیر رسمی برای بیان خداحافظی است.

6.Have a nice day/Have a good day

عبارات های مناسب و دلپذیری که می توان برای بیان خداحافظی از شخصی که او را نمی شناسید استفاده کنید.

7.I look forward to our next meeting.

این عبارت برای ادامه دادن کار با شخص مقابل مناسب است. این کلمه این امکان را به شما می دهد که تمایل خود را برای ملاقات دوباره با فرد مقابل نشان دهید.