پاسخ به: ترجمه ان شاء الله به انگلیسی

#2727

برای ترجمه و معنی عبارت ان شاء الله (ایشالله) یا به خواست خدا می توان از معادل و عبارت انگلیسی زیر استفاده کرد:

God willing

ان شاء الله، ایشالله، به خواست خدا، اگر خدا بخواهد، اگه خدا بخواد