پاسخ به: معنی اصطلاح tit for tat

#2787

معنی اصطلاح tit for tat به فارسی همراه با تلفظ (این عبارت غیر رسمی و خودمانی محسوب می شود):

Tit for tat /ˌtɪt fər ˈtæt/ (تیت فِر تَت)

این به اون در (این به آن در)، چیزی که عوض داره گله نداره (در زمان تلافی یک ضربه و یا یک حرکت از این عبارت استفاده می شود)

سایر معانی:

1. تلافی 2. تلافی جویانه