پاسخ به: معنی It’s pretty cool

#2833

ترجمه و معنی عبارت It’s pretty cool به فارسی:

It’s pretty cool

خیلی با حاله، خیلی جالبه