پاسخ به: جدی نگیر به انگلیسی چی میشه

#2841
Mohsen H

take it easy