پاسخ به: John the baptist به فارسی

#2888

توجه داشته باشید که معنی و معادل عبارت John the Baptist در فارسی به پیامبر خدا حضرت یحیی (ع) اشاره دارد:

John the Baptist

یحیی تعمید دهنده، حضرت یحیی (ع) {پسر حضرت زکریا (ع)}