پاسخ به: معادل رفیق دزد و شریک قافله به انگلیسی

#2940

برای معادل ضرب المثل فارسی « رفیق دزد و شریک قافله » به انگلیسی می توان از ضرب المثل زیر استفاده کرد:

You can’t run with the hare and hunt with the hounds.

  • رفیق دزد و شریک قافله
  • با گرگ دنبه می‌خورد و با چوپان گریه می‌کند (با گرگ دنبه میخوره و با چوپان گریه میکنه)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: تو نمی توانی با خرگوش بدوی و با سگ‌های شکاری، شکار کنی.

مفهوم کلی ضرب المثل: این ضرب المثل زمانی بیان می شود که کسی در هر دو طرفی که با هم در تضاد هستند، به دنبال منفعت خود باشد و در زمان حضور در هر طرف، از آن طرف حمایت می کند و با آن همراه می شود.