پاسخ به: حس سوزن سوزن شدن به انگلیسی

#2959
سینا

ببخشید در مورد این موضوع سوالی داشتم . پس tingling به چه معنی است و فرق آن با pins and needles چی هست ؟