پاسخ به: heatstroke vs heat exhaustion

#2962

heatstroke heat exhaustion به گرمازدگی در اثر دمای بیرونی وارد شده به بدن گفته می شود و heatstroke به بالا رفتن تب و دمای درونی بدن اطلاق می گردد.

heat exhaustion

گرمازدگی

heatstroke

سکته گرمایی (ناشی از تب و افزایش دمای درونی بدن)