پاسخ به: کشمش به انگلیسی چی میشه؟

#2969

کشمش به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

raisin /ˈreɪz(ə)n/ (رِیزِن)

کشمش (کیشمیش)