پاسخ به: ضرب المثل هم خر رو می خواد هم خرما رو

#2979

برای بیان ضرب المثل « هم خر را می خواهد هم خرما را » می توان از معادل های انگلیسی زیر استفاده کرد:

You can’t have it both ways.

هم خر را می خواهد هم خرما (هم خر و میخواد هم خرما رو)

نمی توان هم خدا را خواست هم خرما را

ترجمه تحت اللفظی ضرب المثل: نمی توانی آن را به دو شکل داشته باشی. (نمی توانی هر دو را داشته باشی)

You can’t have your cake and eat it too.

هم خر را می خواهد هم خرما (هم خر و میخواد هم خرما رو)

نمی توان هم خدا را خواست هم خرما را (هم خدا را خواستن هم خرما را)

ترجمه تحت اللفظی ضرب المثل: نمی توانی هم کیک را بخوری و هم آن را داشته باشی.