پاسخ به: معادل A good beginning makes a good ending

#3015

معادل ضرب المثل A good beginning makes a good ending به فارسی:

A good beginning makes a good ending

  • خشت اول گر نهد معمار کج … تا ثریا می رود دیوار کج (خشت اول چون نهد معمار کج … تا ثریا می‌رود دیوار کج)
  • یک شروع خوب، پایان خوبی دارد

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک شروع خوب، یک پایان خوب را می سازد.

مفهوم کلی ضرب المثل: اگر کاری از ابتدا درست آغاز شود، پایان و نتیجه خوبی در پی خواهد داشت و اگر کاری از ابتدا بد شروع شود، پایان خوبی نخواهد داشت.