پاسخ به: هیچ کجا خونه آدم نمیشه

#3056

بله. برای بیان عبارت « هیچ جا خانه آدم نمی شود » (هیچ کجا خانه آدم نمی شود) می توان از معادل زیر در انگلیسی استفاده کرد:

Home sweet home

هیچ جا خانه آدم نمی شود (هیچ کجا خانه آدم نمی شود)، هیچ کجا خونه آدم نمیشه (هیچ جا خونه ادم نمی شه)