پاسخ به: LOL در انگلیسی یعنی چی؟

#3072

عبارت LOL اختصار حروف اول کلمات زیر هستند که در پیامک و یا چت روم شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند:

LOL = laughing out loud / laugh out loud

1. خنده بلند، علامتی برای بیان قهقه زدن، خندیدن با صدای بلند 2. با صدای بلند خندیدن، قهقه زدن (غیر رسمی)

مثال:

I can’t stop loling over this dumb video!

نمی تونم خندیدن برای این ویدیوی احمقانه رو متوقف کنم.