پاسخ به: شلغم به انگلیسی چی میشه

#3083

شلغم به انگلیسی با تلفظ این کلمه:

turnip /ˈtɜrnɪp/ (تِرنیپ)

1. شلغم 2. ساعت جیبی (کلمه توهین آمیز جایگزین ساعت جیبی)