پاسخ به: چطور بگیم: واسه همینه که اینجام

#3085

برای بیانه جمله « واسه همینه که اینجام » به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

That’s why I’m here.

واسه همینه که اینجام (به همین علت است که اینجا هستم)