پاسخ به: معنی زیر سیگاری به انگلیسی

#3110

معادل کلمه « زیر سیگاری » به انگلیسی با تلفظ:

Ashtray or Ash tray /ˈæʃtreɪ/ (اَشترِی)

زیر سیگاری، جا سیگاری (جاسیگاری)