پاسخ به: انگلیسی: آب که از سر گذشت چه یک‌وجب چه صد وجب

#3117

ضرب المثل انگلیسی معادل ضرب المثل « آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب »:

A miss by an inch is a miss by a mile.

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک اشتباه و لغزش یک اینچی فرقی با یک لغزش و اشتباه یک مایلی ندارد. ( یک اشتباه یک سانتی متری برابر اس تبا یک اشتباه یک کیلومتری)

مفهوم کلی ضرب المثل: گاهی اوقات حادث نشدن یک اشتباه مهم است و شدت اشتباه هیچ تاثیری در خرابکاری و شکست ندارد.