پاسخ به: His eminence به فارسی

#3155

عبارت His eminence به عنوان خطاب استفاده قرار می گیرد، معنی eminence و His eminence به شرح زیر است:

Eminence

US /ˈem.ə.nəns/ (اِمِنیس) UK /ˈem.ɪ.nəns/ (اِمینِس)

برجستگی، شهرت، آوازه

His eminence / Your eminence

اسم خطاب برای یک کاردینال (کشیش اعظم کلیسای کاتولیک) که به یک شخص صاحب نیز می توان اطلاق کرد:

حضرتعالی (حضرت عالی)، والا مقام، حضرت آقا، عالیجناب (عالی جناب)

مثال:

We are a young world, your eminence.

ما یک جهان جوان هستیم، عالیجناب (حضرت آقا)

His eminence as a movie director

شهرت (برجستگی) او به عنوان یک کارگردان سینما

The eminence of the Nobel Prize in the field of awards and prizes.

برجستگی جایزه نوبل در زمینه‌ی رقابت ها و جوایز