پاسخ به: چطور بگیم: خوب بخوابی

#3158
وحید

برای گفتن خوب بخوابی از عبارت sleep tight هم استفاده می شود.