پاسخ به: معادل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

#3206

برای بیان معادل ضرب المثل فارسی « قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود » به انگلیسی می توان از ضرب المثل زیر استفاده کرد:

A penny saved is a penny earned

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

معنی و ترجمه تحت اللفظی ضرب المثل: یک پنی (ریالی) که پس انداز شود به معنای این است که یک پنی (ریال) کسب درآمد شده است.

مفهوم کلی ضرب المثل: پس انداز کردن حتی در ابعاد کوچک به مرور زمان به پس اندازی قابل توجه ختم خواهد شد.