پاسخ به: Schnlitzer-Murphys به فارسی

#3207
سینا

فکر کردم این یه اصطلاح خاص هست .

عذرخواهی میکنم