پاسخ به: کم بینایی به انگلیسی

#3222

معادل اصطلاح کم بینایی در انگلیسی با تلفظ عبارت:

low vision /loʊ ˈvɪʒən/ (لُویژِن)

کم بینایی

مثال:

Low vision is a visual impairment, not correctable by standard glasses, contact lenses, medicine, or surgery, that interferes with a person’s ability to perform everyday activities. (medicinenet)

کم بینایی، نقصی در بینایی است که توسط عینک های معمولی، لنزهای چشمی، دارو یا جراحی قابل تصحیح نیست و در توانایی فرد برای انجام فعالیت های روزمره اختلال ایجاد می کند.