پاسخ به: معنی field در جمله

#3261

اغلب در متون پزشکی جدای از اینکه کلمه field را می توان به معنی رشته تحصیلی معنی و ترجمه کرد، کلمه field از جمله در این متن به معنای ناحیه و موضع و یا میدان (محل حادثه در خارج از بیمارستان) (در حالت صفت: موضعی، میدانی) ترجمه می شود.

توجه: احتمالاً متن مورد نظر شما در مقاله ای توسط غیر انگلیسی زبان ها به انگلیسی نوشته شده است.

با این وجود، ترجمه و معنی زیر در این متن دلالت به مفهوم زیر دارد:

Field spinal immobilization

  • تثبیت میدانی ستون فقرات
  • تثبیت میدانی مهره های ستون فقرات
  • تثبیت مهره های ستون فقرات در میدان (محل وقوع حادثه)