پاسخ به: معنی ضرب المثل A lie has no legs

#3271

معادل و معنی ضرب المثل A lie has no legs به فارسی:

A lie has no legs

  • دروغگو تا در خانه‌اش
  • آفتاب پشت ابر نمی ماند
  • ماه پشت ابر نمی ماند
  • حقیقت هرگز پشت ابر نمی ماند

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: دروغ پا ندارد (که بخواهد به آن تکیه کند و بایستد)

مفهوم کلی ضرب المثل: دروغ برای همیشه ماندگار نیست و روزی بر ملا خواهد شد.