پاسخ به: Grace به فارسی

#3307
سینا

ببخشید منظور از passing food چی هست توی جمله و آیا pass اینجا به معنی سرو کردن و دا ن غذا  هست ؟