پاسخ به: Deer-path به فارسی

#3325

کلمه ی deer-path در زبان فارسی معنای خاصی ندارد. متن اصلی را لطفا بررسی نمایید. در صورتی که حرف ابتدایی این عبارت به صورت حرف بزرگ نوشته شده باشد نام مکان یا محلی خواهد بود.