پاسخ به: لوازم یدکی به انگلیسی

#3341

معادل لوازم یدکی (لوازم یدک) یا قطعات یدکی (قطعات یدک) به انگلیسی:

Spare part

قطعه یدکی، یدک

Spare parts

لوازم یدکی (لوازم یدک)، قطعات یدکی (قطعات یدک)

مثال:

The company produces spare parts for 90,000 engines. (cambridge)

کارخانه برای 90 هزار موتور، قطعات یدکی تولید می کند.