پاسخ به: جاروبرقی به انگلیسی چی میشه؟

#3348

جاروبرقی به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

Vacuum cleaner

جاروبرقی (جارو برقی) (اسم کامل)

vacuum /ˈvakjuːm/ (وَکیوم)

جاروبرقی (جارو برقی) (اسم مختصر یا کوتاه شده)

Vacuum (up)

جارو برقی کشیدن