پاسخ به: فرق chair و sofa چیست؟

#3365

برای درک تفاوت بین chair و sofa به معنی و همچنین تصاویر این دو در زیر دقت کنید:

Sofa /ˈsoʊ.fə/ (سُفا)

مبل راحتی چند نفره (دو نفره یا سه نفره)

sofa همچنین couch هم گفته می شود.

مبل راحتی چند نفره یا sofa

chair – UK /tʃeər/ US /tʃer/ (چِر)

صندلی تک نفره (اداری و …)

صندلی تک نفره - chair

صندلی اداری تک نفره chair